Personality Bracelets

Vi er alle forskellige, men der er en række personlighedstræk, som vi alle besidder i større eller mindre grad - og de medvirker alle til, at vi får det ud af livet, som vi ønsker. Inkfish Personality Bracelets er en hyldest til disse personlighedstræk - og din påmindelse om, at bruge dem, hvor de gør en forskel - for dig og for andre.

Armbåndene understøtter disse personlighedstræk gennem naturstenenes forskellige kulturelle, historiske og spirituelle betydning. Eksempelvis har hvid jade, som findes i Harmoni, Eksekvering, Udforskning og Logik, været brugt i forskellige sten- og bronzealderkulturer med samme formål: At fjerne distraktion, skabe klarhed og hjælpe til at træffe gode beslutninger. Du kan læse mere om naturstenenes historiske og kulturelle betydning her.

Inkfish Personality Bracelets er baseret på de otte kognitive funktioner i Myers-Briggs persontypetaksonomi. Vi har allesammen alle otte kognitive funktioner, men det er vidt forskelligt, hvor veludviklede de er. Således besidder vi alle de evner der skal til, for at lykkes med vores mål i livet - det er blot vejen derhen, der er forskellig fra person til person.

Be yourself. Everyone else is taken.

Balance

249,00 kr

Eksekvering

249,00 kr

Handling

249,00 kr

Harmoni

249,00 kr

Indsigt

249,00 kr

Integritet

249,00 kr

Logik

249,00 kr

Udforskning

249,00 kr